Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je FAMITO spol. s r. o. IČ 25252518 so sídlom Kladská 1093/8a, 500 03 Hradec Králové. (Ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Kladská 1093/8a, 500 03 Hradec Králové

Email: info@kabelka.sk

Telefón: +420 731 650 991

 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a informačných letákov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je:
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca, osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ), alebo medzinárodnej organizácii.
 2. Prevádzkovanej služby, zaisťujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics – zaznamenáva cookie a používanie webu
 • Google Adwords – zaznamenáva cookie a používanie webu
 • Google nákupy –  žiadosť o recenziu, zaznamenáva e-mail pri odsúhlasení v procese objednávky
 • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a e-mail pre službu “Overené zákazníkmi”
 • Facebook pixel – zaznamenáva cookies, používanie webu, konverzie nákupu
 • Glami pixel – žiadosť o recenziu, zaznamenáva cookies, používanie webu, konverzie nákupu
 • ShopAlike – zaznamenáva cookies, používanie webu, konverzie nákupu
 • Mailchimp a Ecomail – zaznamenáva e-mail pre zasielanie informačných letákov
 • Smartsupp – zaznamenáva cookies, používanie webu

VI.Informácie o cookies

 • Táto webová stránka používa súbory cookie.
 • Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, zdieľame s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. Partneri môžu tieto informácie kombinovať s inými informáciami, ktoré im poskytnete alebo ktoré získajú v dôsledku vášho používania ich služieb.
 • Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie práce používateľa.
 • Podľa zákona môžeme ukladať súbory cookie do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku tejto stránky. Na všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme váš súhlas.
 • Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach sú tu umiestnené službami tretích strán.
 • Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom Vyjadrenia o súboroch cookie na našich webových stránkach.
 • Technické (funkčné, potrebné) súbory cookie
 • Technické súbory cookie pomáhajú pri používaní webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených častí webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka správne fungovať.
 • Preferenčné (personalizované) súbory cookie
 • Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú, ako sa webová stránka správa alebo vyzerá. Ide napríklad o váš preferovaný jazyk alebo región v ktorom sa nachádzate.
 • Analytické (štatistické) súbory cookie
 • Analytické súbory cookie pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci používajú webové stránky. Zhromažďujú a oznamujú informácie anonymne.
 • Marketingové (reklamné) súbory cookie
 • Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webovej stránke. Zámerom je zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre prevádzkovateľa a inzerentov tretích strán.

VII. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne, ​​alebo elektronicky na adresu, alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom vlastnom účte zákazníka.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelné aktualizácie systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. 6. 2020.

Odvolanie súhlasu